عطربوم يك وب‌سايت خرده‌فروشي آنلاين است.

هدف ما ايجاد بستري مناسب،امن،منصفانه و قابل دسترس براي ارائه خدمات شايسته به كليه كاربران گرامي است.

خواهشمنديم به منظور بهره برداري حداكثري از خدمات ما قوانين و مقررات استفاده از خدمات عطربوم را بدقت مطالعه فرماييد.