عطر دلتنگي

عطر دلتنگي

آخرین به روز رسانی :
12:42 - 1393/09/09

وقتي دلت مي گيره ...


دلت كه مي گيره جلو آينه مي ايستي . روژلب ميزني يكمي هم عطر .

 

 

نيشخند مي زنى به خودت ...   به  دلتنگيهايي كه براشون نقاب مي دوزي  لباس  رنگيت رو مي پوشي  ...

موهات رومي بندي چند تا مرواريد به بغضات آويزون مي كني...اونقدر زيبا مي شى كه همه شك مي كنند

 دلتنگ ترين دختر دنيايى!!...

ادامه ...